Toma Kempenac

Toma Kempenac
Toma Kempenac (lat. Thomas a Kempis, također T. Kempenski), njem. crkv. pisac (Kempen, kraj Kölna, 1379. ili 1380 – Agnietenberg, kraj Zwollea, 25. VII. 1471). Od 1399. kao redovnik augustinac djelovao u Nizozemskoj. Učenik G. de Grootea, u duhu “moderne pobožnosti” (devotio moderna) pisao više teol. djela, od kojih je najpoznatije Nasljeduj Krista (De imitatione Christi), koje je od 1472. doživjelo o. 4000 različitih izdanja i prijevoda. Na hrv. jezik djelo su prevodili Marko Marulić, Bartol Kašić i dr.