Tonković, Kruno

Kruno Tonković, Most slobode u Zagrebu
Tonković, Kruno, hrvatski inženjer građevinarstva (Novska,
7. VI. 1911 – Zagreb, 3. VI. 1989). Diplomirao na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1935. Profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Istaknuti stručnjak za mostogradnju. Projektirao mnoge poznate mostove, na primjer Most slobode i Jankomirski most u Zagrebu i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: