Tračani

Tračani (lat. Thraces), ant. indoeur. narod nastanjen na prostranom teritoriju od Karpata do Egejskoga i Crnoga mora. Najpoznatija plemena Odrisi, Dačani, Mežani (Mezi) i Tribali. U ←II. tisućljeću razvijaju svoju kulturu brončanog doba; u ←I. tisućljeću pod utjecajem kulture grč. gradova na egejskom uzmorju. God. ←513. pokorava ih perz. vladar Darije I. Oko pola stoljeća potom Odrisi su ustrojili svoju državu pod vladarom Teresom, koja je poslije obuhvaćala područje od Dunava prema jugu. Propala u ratovima s mak. kraljem Filipom II. u drugoj pol. ←IV. st. God. ←167. Rimljani zauzimaju njezin juž. dio (provincija Thracia); a ←29/28. sjev. dio (poslije dio provincije Mezije). U doba cara Trajana Rimljani osvajaju područje tračkih Dačana (provincija Dacia).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: