agregiranje

agregiranje, postupak grupiranja i zbrajanja srodnih varijabli (ekonomskih veličina, pojava ili procesa) radi stvaranja zbirnih pokazatelja poslovne uspješnosti ili gospodarskog rasta (npr. društveni bruto proizvod ili nacionalni dohodak), u svrhe planiranja ili vođenja ekonomske politike (npr. utjecaja na agregatnu ponudu ili agregatnu potražnju) i napose radi izgradnje ekonomskog modela. Moguće je naturalno agregiranje (zbrajanje pojava ili procesa u prirodnim jedinicama mjere, tonama, metrima, komadima itd.) ali se, s obzirom na raznovrsnost ekonomskih pojava, najčešće vrši vrijednosno agregiranje, iskazivanje veličine ekonomskog agregata određenim svotama novca.