agresija

agresija (latinski: napadaj) 1. U međunarodnom pravu, napadaj jedne države (agresor) na drugu vojnim snagama i svim sredstvima na njezino područje, neovisnost i suverenost, te teritorijalnu cjelovitost; agresija je svako djelovanje usmjereno protiv postojanja i neovisnosti druge države i protiv mira u svijetu uopće, kojim se krši međunarodno pravo. Poveljom UN-a agresija se zabranjuje. Postoje slučajevi kad međunarodna zajednica dopušta upotrebu sile nad onim zemljama koje i same krše međunarodni poredak (→ Zaljevski rat), ili ljudska prava (Jugoslavija, 1999), pri čem suglasnost za vojnu intervenciju daju tijela UN-a. 2. psihol Nasilan postupak prema nekome.