Treći svijet

Treći svijet, u doba hladnoga rata naziv za zemlje izvan tadašnjih suprotstavljenih vojno-polit. blokova, os. afr. i az. zemlje koje su se nakon II. svj. rata oslobodile kolon. jarma i stekle neovisnost. Izraz potječe od franc. sociologa Alfreda Sauvyja iz 1956. i njegova djela Treći svijet: nerazvijenost i razvijenost. U prvo vrijeme nakon oslobođenja od kolonijalizma te su zemlje pokušale uspostaviti međusobne odnose na temelju zajedničkih interesa i međusobne solidarnosti, os. u borbi za osiguranje ravnopravnosti s razvijenim svijetom. Jedan od oblika akcijske i interesne povezanosti zemalja bio je pokret nesvrstanih, ali su međusobne trzavice i sukobi spriječile veće značenje pokreta, os. nakon pada komunizma. Danas se pojam rabi za zemlje u razvoju.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: