Agricola (Akermann), Alexander

Agricola (Akermann), Alexander, skladatelj flamanskog podrijetla (Flandrija, o. 1446 – Valladolid, 1506). Bio u službi talijanskih (Sforza u Milanu) i burgundskih (Filip Lijepi u Bruxellesu) dvorova; s potonjim dva puta putovao u Španjolsku. Skladao mise, motete i šansone.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: