trijas

trijas (grč.), razdoblje geol. prošlosti, prvi od triju perioda → mezozoika, trajao o. 45 mil. g. (prije 250 mil. g. do 205 mil. g.). Značajne su promjene u usporedbi sa živim svijetom paleozoika: u kopnenoj flori prevladavaju golosjemenjače, u moru modrozelene alge, koralji, spužve, kod faune vodozemci, gmazovi, ribe, kukci, prvi sisavci, počinje doba dinosaura.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: