Tripalo, Miko

Miko Tripalo
Tripalo, Miko, hrvatski političar (Sinj, 16. XI. 1926 – Zagreb, 11. XII. 1995). Sudionik antifašističkoga rata od 1941, dužnosnik Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Tajnik Gradskoga komiteta SKH Zagreba 1962–66, Izvršnoga komiteta CK SKH 1966–69, član Izvršnoga biroa Predsjedništva SKJ i Predsjedništva SFRJ 1969–71. Jedan od vođa → hrvatskoga proljeća, zagovornik veće samostalnosti republika. Nakon sjednice predsjedništva SKJ u → Karađorđevu 1971. uklonjen sa svih dužnosti. Suosnivač Hrvatske narodne stranke ( HNS) 1990. i jedan od čelnika Koalicije narodnoga sporazuma. Zastupnik u Hrvatskom saboru od 1993. Objavio Bez kompromisa, 1969; S poprišta, 1971; Hrvatsko proljeće, 1989.