Tućan, Fran

Fran Tućan
Tućan, Fran, hrv. mineralog (Divuša, Dvor na Uni, 14. IX. 1878 – Zagreb, 22. VII. 1954). Znameniti prirodoslovac i popularizator znanosti, red. prof. i prvi dekan PMF-a (1946/7) Sveučilišta u Zagrebu, član JAZU, predsj. Matice hrvatske (1919–20) i Hrv. prirodoslovnog društva (1915–21. i 1945–54), gl. ured. časopisa Priroda (1945–54). U znanstv. radu najpoznatija je njegova teorija o postanku crvenice, udžbenik i priručnik Specijalna mineralogija (u prerađenom i dopunjenom izdanju i danas važna literatura na studiju sistematske mineralogije).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: