Tudor

Tudor, velška velikaška obitelj koja je dala pet engleskih vladara: Henrika VII. (1485–1509), Henrika VIII. (1509–47), Eduarda VI. (1547–53), Mariju I. (zvanu Krvava ili Katolička Marija, 1553–58) i Elizabetu I. (1558–1603). Vladarskoj kući T. pripadale su i Marija Francuska (supruga franc. kralja Luja XII.) i Margareta, supruga Jakova IV. Škotskog.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: