Tyndallov efekt

Tyndallov efekt, raspršivanje svjetlosti na česticama koloida. Ta se pojava može vidjeti kad u tamnu sobu uđe zraka svjetlosti kroz rupicu ili pri upotrebi svjetala u magli. U snopu se vidi svjetlucanje pojedinih čestica prašine koloidnih dimenzija. Zbog tog efekta nebo izgleda plavo. Svjetlost kraćih valnih duljina, prema plavom kraju spektra, raspršuje se prilikom prolaska kroz atmosferu i reflektira se na površinu Zemlje, dok se svjetlost duljih valnih duljina, prema crvenom kraju spektra, ne raspršuje u atmosferi.