Tzara, Tristan

Tristan Tzara
Tzara, Tristan, franc. književnik (Moinesti/Rumunjska, 16. IV. 1896 – Pariz, 24. XII. 1963). Jedan od utemeljitelja dadaističkog pokreta u Zürichu 1916. (Dadaistički manifest). Poslije živio u Parizu i priključio se nadrealizmu. Važ. djela: Prva nebeska pustolovina gospodina Antipyrina, poeme Dvadeset i pet poema i Približni čovjek; Bijeg; Teret svijeta; Ruža i pas.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: