unitarizam

unitarizam (iz lat.), polit. ideologija, odn. orijentacija koja zastupa jedinstvo neke države na temelju sjedinjenja različitih dijelova ili posebnih cjelina u novu ili “višu” cjelinu, bez obzira na razlike i specifičnosti tih cjelina, koje mogu biti političke, regionalne, kulturne i etničke. U unutar. politici, sustav drž. organizacije u kojoj najviša vlast nije podijeljena nego je koncentrirana u centraliziranom i birokratskom središtu. U bivšoj Jugoslaviji, ideologija i praksa centralizma i potiskivanja federalističkih i konfederalističkih zahtjeva vodstava pojedinih republika i naroda, koja je završila u agresiji velikosrp. unitarizma na Hrvatsku, Sloveniju i BiH.