unitarna država

unitarna država, država koja je ustavno uređena kao nedjeljiva cjelina u kojoj najvišu vlast obavljaju sred. drž. tijela. Sred. vlast u takvim državama može prenijeti neke ovlasti nižim razinama polit. organizacije kao što su regije, županije, departmani i gradovi, ali pridržava i pravo opoziva takvih delegiranih ovlasti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: