učenje

učenje, proces usvajanja znanja. Ima više vrsta učenja, mehan. podražajima i stvaranjem uvjetovanih refleksa, pokušajima i pogreškama radi prepoznavanja situacija, oponašanjem drugih i sl. (prirodno u.). U užem smislu, u. je samo svjesno i aktivno usvajanje znanja na organiziran način, putem odgovarajućih pouka, uvidom u tuđa i opća iskustva s pomoću odgovarajućih priručnika (literature) i nastavnih pomagala (školsko u.). Uči se zapamćivanjem, uviđanjem, razumijevanjem, također ponavljanjem znanja radi trajnog usvajanja, razvijanjem sposobnosti zaključivanja radi usvajanja novih i drugačijih znanja. Kao stjecanje obrazovanja, vještina i radnih navika djece i mladih, u. je predmet društv. interesa od najstarijih vremena, kada nastaju i posebne institucije za organizirano učenje (→ škola). Način prenošenja znanja od učitelja na učenike organizira se u nastavnim jedinicama (→ nastava). Postoje i brojne teorije koje ističu pojedine aspekte učenja kao nastavnog procesa: u. uz rad, asocijativno u., mnemotehničko u. i dr., te napose u. koje nije samo stjecanje postojećih znanja, nego i u. radi razvitka stvaralačke ličnosti i znanja samog (→ pedagogija).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: