učitelj

učitelj, osoba koja poučava. Riječ često nosi počasno značenje te se njome tituliraju veliki osnivači filoz., religioznih, znanstv. ili umj. usmjerenja i škola. U eur. tradiciji često se poklapa s pojmom profesor, a najčešće označava zanimanje kvalificiranog nastavnika osnovne škole koji je završio učiteljsku školu. Razvitkom školstva to se izuzetno cijenjeno i važno zanimanje i samo razvijalo, te se objedinjavanjem nastave osnovnih i sr. škola postupno tražilo sve veće i raznolikije obrazovanje same učiteljske profesije u višim i visokim pedagoškim školama. Tako se pojam učitelja u tradic. smislu danas najčešće zamjenjuje pojmom nastavnika razredne nastave, a na višim školama pojmom profesor.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: