Udbina

Udbina, ruševine crkve sv. Marka
Udbina, naselje i središte istoimene općine, u Ličko-senjskoj županiji, na južnom rubu Krbavskoga polja, 30 km južno od Korenice. Leži na 839 m nadmorske visine. Naselje ima 960, a općina 1874 stanovnika (2011). Nalazi se na magistralnoj cesti Zagreb–Split. Poljodjelstvo; stočarstvo. Prerada drva i plastike. Turizam (seoski, lovni). Ostatci srednjovjekovnoga grada (castrum). Kraj ruševina crkve sv. Marka pronađeni su antički nadgrobni spomenici. Kao Corbaviu, 950. spominje ju car Konstantin Porfirogenet. U srednjem vijeku bila je utvrđeno središte Krbavske županije (oppidum Carbaviae), a od 1185. do 1460. sjedište krbavskoga biskupa, kada se nazivala Krbavskim gradom (civitas Corbaviae). Ostatci biskupske katedrale svetog Jakova iz XIII. st. Pod današnjim imenom prvi se put spominje 1493. Početkom XVI. st. bila je u vlasništvu bana Ivana Karlovića, a pod osmanskom vlašću do 1689. Bila je u sastavu Vojne krajine (od 1712) i Banovine Hrvatske (od 1881). Stradala je rijekom Drugoga svjetskog rata. Bila je okupirana za vrijeme Domovinskoga rata. Crkva hrvatskih mučenika (arheološki muzej u izgradnji). Općina ima 26 naselja, od kojih, uz Udbinu, samo Bunić ima više od 100 stanovnika (133 stanovnika, 2011). 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: