Ujedinjeni narodi, UN

Ujedinjeni narodi, grb

Ujedinjeni narodi, zastava

Ujedinjeni narodi, zgrada u New Yorku
Ujedinjeni narodi, UN, Ujedinjene nacije, međunarodna organizacija osnovana na zasjedanju u San Franciscu 25. IV–26. VI. 1945. s ciljem održavanja mira i sigurnosti, poticanja međunarodne suradnje i prijateljstva među državama i narodima na načelima jednakih prava i samoodređenja, te međunarodne suradnje u rješavanju međunarodnih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih problema. Poticaj za osnivanje dale su zemlje sudionice antifašističke koalicije u II. svjetskom ratu: SAD, Velika Britanija, Francuska, SSSR i Kina (NR Kina zauzela je svoje mjesto 1971) koje su kao velike sile zadržale ujedno i pravo veta na odluke donesene u Vijeću sigurnosti. Odluka o osnivanju UN-a donesena je u Moskvi 1943, a Povelju UN-a potpisali su predstavnici 51 zemlje 26. VI. 1945. Glavna tijela UN-a: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Gospodarsko i socijalno vijeće, Starateljsko vijeće, Tajništvo, Međunarodni sud pravde i mnogobrojne specijalizirane ustanove kao što su UNESCO, FAO, SZO i dr. Za službeni datum osnivanja UN-a određen je 24. X. 1945. Zajedno s glavnim tajnikom → K. A. Annanom, organizacija je dobila Nobelovu nagradu za mir 2001.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: