Ujević, Mate

Mate Ujević
Ujević, Mate, hrvatski enciklopedist i pjesnik (Krivodol, kraj Imotskog, 13. VII. 1901 – Zagreb, 6. I. 1967). Školovao se u Sinju i Splitu, studirao književnost u Zagrebu, diplomirao u Ljubljani, doktorirao u Zagrebu (disertacija o Jovanu Hraniloviću). Od 1941. do 1945. ravnatelj Hrvatskoga izdavalačkog bibliografskog zavoda (izdavanje Hrvatske enciklopedije, započete prije rata, i dr.), od 1950. do umirovljenja 1965. radio u Jugoslavenskom leksikografskom zavodu (današnji Leksikografski zavod Miroslav Krleža), gdje je bio pomoćnikom ravnatelja, urednik Pomorske enciklopedije i Bibliografije rasprava i članaka te zamjenik glavnoga redaktora Enciklopedije Jugoslavije. Leksikografski zavod Miroslav Krleža utemeljio je 1996. godišnju nagradu “Mate Ujević” za iznimna postignuća na području enciklopedike i leksikografije. Važnija djela: Mladost Tome Ivića, 1928; Hrvatska književnost, 1932; Gradišćanski Hrvati, 1934; Hrvatska narodna pjesmarica, 1938. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: