upravno pravo

upravno pravo, grana prava odn. skup prav. propisa koji uređuje upr. djelatnost, a obuhvaća prav. norme kojima se uređuje organizacija uprave, tj. vrste upr. tijela, njihov djelokrug, međusobni odnos i dr., djelatnost uprave, tj. vrste akata, prava i obveze građana i prav. osoba u upr. djelatnosti i sl., nadzor nad radom uprave, tj. upr. spor, i režim dobara kojima se služi država radi obavljanja svojih zadaća. Razvoj upr. prava utječe i na razvoj pojedinih upr. grana, kao što su ekološko pravo, policijsko pravo i sl.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: