ustav

ustav, Proglašenje Ustava RH 1990, slika J. Fatur
ustav, konstitucija, temeljni prav. akt kojim se uređuju načela i normira polit., gosp. i soc. poredak u nekoj zemlji. Sadrži propise o polit. organizaciji države, određuje oblik i način vršenja vlasti na drž. području, određuje sastav i ovlasti tijela koja vrše vlast i obavljaju javne poslove, načela o ljudskim pravima, pravima i dužnostima građana i odnose među tijelima i razinama vlasti u državi. U formalnom smislu u. je jedinstveni pisani prav. akt. U materijalnom smislu u. obuhvaća propise kojima se uređuju bitna pitanja polit. organizacije države i osnovna načela polit. i ekon. poretka te statusa građana. Donosi se u posebnom postupku, a prema načinu donošenja i reviziji razlikuju se kruti ustavi, koji zahtijevaju posebnu proceduru, i meki ustavi koji za promjenu ne zahtijevaju različitu proceduru od drugih prav. propisa. Osim prav. sadržaja, velik broj ustava sadrži i polit.-deklarativna načela. Ustav Republike Hrvatske, najviši prav. akt i drž. dokument RH, usvojen je na sjednici Sabora RH 21. XII. 1990. Prve izmjene i dopune donesene su 12. XII. 1997, a 9. XI. 2000. i 28. III. 2001. usvojene su dvije promjene, kojima je polupredsjednički sustav pretvoren u parlamentarni.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: