Vaganova, Agripina Jakovljevna

Agripina Jakovljevna Vaganova
Vaganova, Agripina Jakovljevna, ruska plesačica, pedagoginja i koreografkinja (Sankt Peterburg, 24. VI. 1879 – Lenjingrad, 5. XI. 1951). Studij klasičnoga baleta završila u Sankt Peterburgu, prvakinja Baleta tamošnjega Marijanskoga kazališta, povukla se 1916. Od 1919. baletna pedagoginja; 1931–37. ravnateljica Lenjingradskoga državnog kazališta za operu i balet. Izvanredna plesačica klasičnoga baleta, kao baletna pedagoginja razvila metodu koja je postala temelj mnogih suvremenih baletnih metodika. Povremeno koreografirala. Napisala Osnove klasičnoga plesa (1934).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: