Vaić, Fedor

F. Vaić, Pan, Zagreb, Moderna galerija
Vaić, Fedor, hrv. slikar, crtač i grafičar (Zemun, 13. IX. 1910 – Zagreb, 15. XI. 1987). Diplomirao na zagreb. Akademiji. Preciznim i čistim crtežom radio pretežito tušem i akvarelom vedute, erotične ženske aktove i mitol. prizore, portrete te animalističke motive. Ilustrator knjiga i knjiž. tekstova u novinama; autor više mapa grafike (Zagreb).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: