Vaillant, André

Vaillant, André, francuski slavist (Soissons, 3. XI. 1890 – Pariz, 23. IV. 1977). Stručnjak za starocrkvenoslavenski jezik. Profesor slavistike na Collège de France i dr. Objavio mnogo starocrkvenoslavenskih rukopisa, staroslavensku gramatiku, poredbenu slavensku gramatiku u 5 knjiga, s Antoineom Meilletom gramatiku srpsko-hrvatskoga jezika i dr., proučavao jezik Dominka Zlatarića itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: