Valvasor, Janez Vajkard (Johann Weikhard)

Janez Vajkard Valvasor
Valvasor, Janez Vajkard (Johann Weikhard), slovenski polihistor (Ljubljana, 28. V. 1641 – Krško, 19. IX. 1693). Kranjski plemić, član Royal Society u Londonu (od 1687). Kod isusovaca u Ljubljani završio retoriku, u Lyonu studirao povijest, arheologiju, matematiku, magiju i alkemiju (1670–72). Godine 1672. kupio dvorac Bogenšperk (Wagensberg), u kojem sređuje bogatu zbirku knjiga, rukopisa, grafika i drugih umjetnina prikupljenih na studijskim putovanjima po Njemačkoj, Italiji, Africi, Švicarskoj i Francuskoj; 1678. u dvorcu osniva bakrorezačku radionicu i tiskaru, priprema najpoznatije djelo Slava vojvodine Kranjske (4 sveska, Nürnberg, 1689) s mnogobrojnim bakropisnim ilustracijama povijesnog, etnografskog i topografskog značaja s područja Kranjske i susjednih krajeva, ponajviše hrvatskih. Na tom je projektu od 1676. do 1679. surađivao → Pavao Ritter Vitezović. Priredio i objavio brojne topografske karte i druga kartografska, putopisna i povijesna djela u kojima je predstavio Kranjsku, Korušku, ali i Istru i Hrvatsko primorje. Zapavši u dugove, morao je prodati bogatu knjižnicu, grafičke zbirke, dvorce Bogenšperk i Lichtenberg te kuću u Ljubljani. Njegovu je knjižnicu i grafičku zbirku (18 svezaka sa 7000 grafičkih listova) kupio zagrebački biskup I. Mikulić. → Metropolitana.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: