vapnenac

vapnenac, sedimentna karbonatna stijena sastavljena ugl. od kalcita uz podređene druge minerale: dolomit (dolomitski vapnenac), minerale glina (laporoviti vapnenac) ili org. tvari (bituminozni vapnenac). Nastaje taloženjem vapnenačkih kućica i skeleta izumrlih organizama u vodenom okolišu, većinom u moru, a rjeđe u jezerima i rijekama te procesom litifikacije tako nakupljenoga vapnenačkog mulja. Takvi organogeni odn. biogeni vapnenci najzastupljenija su vrsta v. Mogu biti bogati fosilima (foraminiferski, koraljni, krinoidni vapnenci). Po postanku razlikuju se još klastični i kemogeni vapnenci. Vrlo su raširene stijene kod nas i važan su izvor arhit. i građev. kamena i sirovina za proizvodnju vapna.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: