Adamček, Josip

Adamček, Josip, hrvatski povjesničar (Vuka, kraj Osijeka, 13. III. 1933 – Zagreb, 25. XII. 1995). Doktorirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1977), na kojem je od 1983. redoviti profesor. Proučavao agrarne odnose i društvene pokrete seljaštva na hrvatskom sjeveru od kasnoga srednjeg vijeka do 1848: Seljačka buna 1573. (1968), Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća (1980) i dr. Član HAZU od 1991.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: