Vasari, Giorgio

G. Vasari, Perzej i Andromeda
Vasari, Giorgio, tal. slikar, graditelj i pisac o umjetnosti (Arezzo, 30. VII. 1511 – Firenca, 27. VI. 1574). Predstavnik manirizma. Isprva pod utjecajem Rossa Fiorentina, potom Michelangela, slikao sakralne i alegorijske freske (Palazzo Vecchio, 1555. i Sala Regia u Vatikanu, 1571–73), te portrete i dekoracije za svečane prigode i kazalište. Od arhit. ostvarenja ističe se palača Uffizi u Firenci (o. 1560). Napisao knjigu Životi slikara, kipara i arhitekata, najznačajniji izvor za povijest tal. umjetnosti od XIII. do XVI. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: