Veber (Weber) Tkalčević, Adolfo

Adolfo Veber Tkalčević
Veber (Weber) Tkalčević, Adolfo, hrv. književnik i filolog (Bakar, 11. V. 1825 – Zagreb, 6. VIII. 1889). U Zagrebu završio filozofiju, u Pešti bogosloviju, a u Beču slavistiku. Jedan od predstavnika Zagreb. filološke škole (s V. Babukićem i A. Mažuranićem), koja se zalagala za jezik koji je između arhaizirana jezika F. Kurelca i jezika s jakim pozivanjem na nar. govore (pa je za taj jezik značajno npr. razlikovanje množinskih padeža dat., lok. i instr.: jelenom, jelenah, jelenami), a u pisanju za morfonološko (“korijensko”), nastavljajući se na Gajevo pisanje (koje se, zbog želje za lakšim razumijevanjem među Slavenima, uglédalo na češko). Napisao prvu hrv. sintaksu (Skladnja ilirskog jezika, 1859; primjeri su mu iz pisaca suvremenikâ), autor Slovnice hrvatske, 1862. (za srednje škole). Osnivač hrv. novelistike.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: