Adamović-Čepinski

Adamović-Čepinski, hrvatska plemićka obitelj. Potječu vjerojatno iz Bosne, odakle su preselili u Varaždinsku i Virovitičku županiju. Ugarsko-hrvatsko plemstvo stječe (1714) Pavao, podžupan Virovitičke županije. U XVII. stoljeću ističe se veleposjednik Ivan Kapistran I. (1720–1808), koji darovnicom Marije Terezije 1765. stječe dobro Čepin (od 1770. pridjevak Čepinski). Njegova imanja naslijedili su sinovi Pavao (1760–1809), virovitički župan Antun (1762–1829) i Roko Kornelije (1764–1809). Pavlov sin je gospodarstvenik Ivan Nepomuk Kapistran II. (1802–76). Ivan (1866–1929), iz tenjskog ogranka, stječe barunstvo 1913.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: