Adamović, Lujo

Lujo Adamović
Adamović, Lujo, hrvatski botaničar (Rovinj, 27. VIII. 1864 – Dubrovnik, 19. VII. 1935). U Beču studirao medicinu, a prirodne znanosti u Beogradu (kod Josipa Pančića) i Berlinu. Radio kao gimnazijski profesor prirodopisa u raznim mjestima Srbije, a godine 1901–05. bio je profesor botanike na beogradskoj Velikoj školi i ravnatelj Botaničkog vrta. Od 1905. do 1915. djelovao kao privatni docent Bečkog sveučilišta, a potom do 1918. opet kao ravnatelj Botaničkog vrta u Beogradu. Bio je jedan od istaknutijih istraživača flore i vegetacije Balkanskog poluotoka, napose se baveći geobotanikom: Vegetacijske prilike balkanskih zemalja (1909), Biljni svijet Dalmacije (1911), Biljni svijet jadranskih zemalja (1929), Biljnogeografski položaj i raščlanjenost Italije (1933). Bio je dopisni član JAZU.