Verona, Eva

Verona, Eva, hrvatska bibliotekarka (Trst, 1. II. 1905 – Zagreb, 19. V. 1996). U Zagrebu doktorirala bibliotekarstvo. Od 1929. do 1967. zaposlena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Napisala i uredila više od 60 stručnih radova i bibliografija; među pokretačima Vjesnika bibliotekara Hrvatske, njegova glavna urednica (1960–64).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: