Verrocchio, Andrea del

A. del Verrocchio, Tobija s anđelom
Verrocchio, Andrea del (pr. ime Andrea Cioni), tal. kipar, slikar i zlatar (Firenca, 1435 – Venecija, 5. X. 1488). Dominantna ličnost firentinskoga kiparstva druge pol. XV. st. Elegantnom profinjenošću oblika i filigranski minuciozno ostvario je nov ideal ljepote ljudskoga tijela: u Firenci kip Davida, grupu Krist i nevjerni Toma za crkvu Or San Michele, a za Venec. Republiku konjanički kipa kondotijera Bartolommea Colleonija. Od ostalih djela ističu se reljefi Majke Božje, portretna poprsja (Poprsje žene) i brojni nadgrobni spomenici u firentinskim crkvama. Rijetke su njegove sačuvane slike: Krštenje Kristovo (lik lijevog anđela i dijelove pejsaža izveo je Leonardo), tri Majke Božje s djetetom i Tobija s anđelom. Ti slikarski radovi pokazuju ruku kipara usmjerenoga na plastičnu modelaciju likova. Oblikovao je predmete umj. obrta. U njegovoj radionici učili su i radili Leonardo da Vinci, P. Perugino, D. Ghirlandaio, S. Botticelli i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: