Vidović, Emanuel

E. Vidović, Oltar crkve sv. Duje
Vidović, Emanuel, slikar (Split, 24. XII 1870 – Split, 1. VI 1953). Isprva pod utjecajem divizionista G. Segantinija, potom eur. umj. tokova, os. postimpresionizma, slikao vedute venec. kanala, laguna i motive iz ribarskih naselja u njezinoj okolici (Chioggia). Nakon povratka u Split objavljivao karikature u humorističnom listu Duje Balavac i radio kao lik. pedagog. Slikao motive iz Splita i Trogira u tamnom, sjetnom ugođaju s naglaskom na spiritualnost i poetičnost doživljaja. Oko 1930. njegova se paleta rasvjetljuje u slikama intimnih ugođaja njegove sobe i atelijera sa starinskim pokućstvom, knjigama i kipovima, polumračnim interijerima split. i trogirskih crkava i više lirskih mrtvih priroda s antikvitetnim predmetima i lutkama te voćem, cvijećem i ribama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: