Vilim I.

Vilim I.
Vilim I., niz. kralj i veliki vojvoda luksemburški (Den Haag, 24. VIII. 1772 – Berlin, 12. XII. 1843). Sin namjesnika Niz. Republike Vilima V. Oranskog. God. 1813. podupro ustanak protiv franc. vlasti s ciljem obnove Niz. Republike i nakon oslobođenja postaje njezinim upraviteljem s naslovom “suverenog princa Nizozemske Republike”. Na Bečkom kongresu 1815. proglašen kraljem Sjedinjene Nizozemske (Nizozemska, Belgija, Luksemburg). Zbog autokratske vladavine i kršenja prava kat. većine u Belgiji, 1830. od Nizozemske se odcijepila Belgija, kojoj je Londonskim ugovorom iz 1839. i formalno priznata neovisnost.