Vilim III. Oranski

Vilim III. Oranski
Vilim III. Oranski, engl., škot. i irski kralj (Den Haag, 14. XI. 1650 – London, 19. III. 1702). Sin niz. namjesnika Vilima II. i Marije Stuart, kćeri engl. kralja Karla I. Namjesnik Nizozemske od 1672. do smrti. God. 1677. oženio se Marijom, kćerju engl. kralja Jakova II. Na poziv protivnika kat. kralj Jakova II. došao u Englesku i okrunio se za engl. kralja 1689. Vladao sa suprugom Marijom (Marija II., 1689–94). U njegovo doba doneseni su Deklaracija pravâ i Akt tolerancije. Krvavo ugušio ustanke u Irskoj (1689–90) i Škotskoj (1692). U falačkom nasljednom ratu, 1688–97, predvodio antifranc. savez, pa mu je oslabio položaj. God. 1701. parlament je objavio Act of Settlement kojim se ograničava kraljeva moć i priznaje nasljedstvo hanoveranskoj lozi.