viola

viola
viola, naziv skupine gudačkih glazbala. Gudačko glazbalo altovskog zvukovnog registra s 4 žice. Standardno glazbalo gudačkih komornih sastava, simfonijskih orkestara i glazbalo solističkog koncertiranja. Podrijetlo vuče iz sr. vijeka. Potkraj XV. st. počeo je razvoj koji je u XVI. st. u Italiji doveo do oblikovanja por. gud. glazbala različite veličine i udezbe s tri tipa – lira da braccio, viola da braccio i viola da gamba.