Vivaldi, Antonio

Antonio Vivaldi
Vivaldi, Antonio, talijanski skladatelj, violinist i dirigent (Venecija, 4. III. 1678 – Beč, 28. VII. 1741). Svećenik. Uz prekide od 1703. dirigent orkestra i konzervatorija u Pio Ospedale della Pietà. Isticao se kao skladatelj solističkih koncerata i opera. Smatra se da je skladao više od 450 djela koncertantnoga žanra – 340-ak za jedan i 80-ak za 2 i više solo instrumenata i orkestar – s virtuoznim tretiranjem solističkih dionica. Posebno mjesto zauzimaju 4 skupine od po 12 violinskih koncerata naslovljenih L’Estro armonico. Na vokalno-instrumentalnom području napisao je 46 opera i dr. Jedan od najistaknutijih violinskih virtuoza svojega vremena, obogatio je violinsku tehniku novim figurama. Preteča je modernoga dirigenta – na svojim nastupima stajao je ispred orkestra i gudalom označavao ritam.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: