Vltava

Vltava u Pragu
Vltava (njem. Moldau; mađ. Moldva), najduža češ. rijeka, duga 435 km, porječje 28 093 km2. Nastaje spajanjem Teple Vltave i Studene Vltave (izviru na padinama Šumave). Teče prema JI, a zatim prema S. Utječe u Labu (njem. Elbe) kraj Mělníka, 29 km s od Praga. Gl. pritoci: Lužnice, Sázava, Otava i Berounka. U sr. i donjem toku protječe kroz klance; brojni brzaci. Izgrađeno nekoliko hidroelektrana. Važ. gradovi na obalama Vltave: Prag i České Budějovice (u okolici brojna jezera). Vltavu je proslavio B. Smetana simfonijom iz ciklusa vlast (Moja zemlja). God. 2002. izlila se iz korita te uzrokovala manje ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: