Vondel, Joost van den

Joost van den Vondel
Vondel, Joost van den, niz. pjesnik (Köln, 1587 – Amsterdam, 1679). Istaknuti predstavnik niz. književnosti u doba preporoda. Humanistički obrazovan, pisao lirske i epske pjesme i drame s bibl. i pov. temama. Važ. djela: Josip u Dothanu; Samson; Marija Stuart; nac. legenda Gysbreght Aemstel.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: