vrag

vrag (staroslav.), stari nar. naziv za zla duha (demona), čovjekova neprijatelja; spominje se u nar. pričama i poslovicama. Sinonimi su mu đavao (đavo), sotona (satan), bijes, nečastivi i sl. Predodžba o vragu u starih slav. naroda vjerojatno je izvedena iz boga zla Černiboga, koji je nakon primanja kršćanstva poistovjećen s palim anđelom judeo-kršć. učenja. U pučkom vjerovanju i pričama, vrag je prikazivan u liku crna čovjeka obrasla dlakom, s rogovima na čelu, bradom, ušima i nogama jarca, repom i crnim krilima; od toga dolaze izreke: crn kao vrag, ružan kao vrag.