Vrančić, Faust

F. Vrančić, mlin na plimu i oseku, Machinae Novae

Vrančić, Faust
Vrančić, Faust, hrv. humanist (Šibenik, 1551 – Venecija, 20. I. 1617). Školovao se u Požunu i Padovi, upravitelj biskupije u Veszprému, od 1581. u službi cara Rudolfa II. Titularni čanadski biskup, od 1605. u Rimu pristupa barnabitskom redu. Polihistor, bavio se filozofijom (Logica, 1610; Ethica christiana, 1616). U djelu Machinae novae (1616) skicira i opisuje 56 tehn. rješenja, od mostogradnje do homo volansa. Neka su mu djela ostala u rukopisu (O Slavenima ili Sarmatima, Povijest Dalmacije i dr.). Njegov Rječnik pet najuglednijih europskih jezika, latinskog, talijanskog, njemačkog, hrvatskog i mađarskog, objavljen u Veneciji 1595. pod lat. naslovom, ubrzo je tiskan i u Pragu i Požunu. To je ujedno i prvi tiskani rječnik hrv. (“dalmatinskog”) jezika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: