Vries, Adriaen de

A. de Vries, Triton
Vries, Adriaen de, holandski kipar (Den Haag, oko 1560 – Prag, 15. XII. 1626). Učenik Giambologne u Firenci; radio u Rimu i Torinu; od 1601. u službi Rudolfa II. u Pragu. Isprva je oblikovao manirističkim načinom, potom u duhu ranoga baroka. Za mnoge europske gradove (Augsburg, Prag, Kopenhagen) izveo veći broj mitoloških i alegorijskih likova za fontane, te kipove za crkve i portretna poprsja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: