Vulgata

Vulgata (lat.), lat. prijevod Biblije što ga je potkraj IV. st. na poticaj pape Damasa I. izradio sv. Jeronim. Na pučki latinski preveo je Stari zavjet s hebrejskoga i aramejskoga jezika, a Novi zavjet na temelju grč. izvornika. Jeronimov je prijevod zamijenio ranije lat. prijevode (npr. prijevod poznat pod imenom Itala), a od VII. st. bio je općenito prihvaćen u svim kršć. crkvama. Tridentski sabor (1546) odredio je prema Vulgati kanon Svetoga pisma. Tiskana je u mnogim izdanjima i podloga je većini prijevoda Biblije. Od 1907. benediktinci rim. opatije sv. Jeronima radili su na usklađivanju Vulgate s dostignućima moderne tekstualne kritike; Neo-Vulgata, dovršena 1979.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: