Waddington, Conrad Hal

Conrad Hal Waddington
Waddington, Conrad Hal, britanski embriolog i genetičar (Evesham, 8. XI. 1905 – Edinburgh, 26. IX. 1975). Profesor i ravnatelj Instituta za embrionalnu genetiku na Sveučilištu u Edinburghu. Proučavao embrionalnu indukciju u početnim fazama razvoja ptica i sisavaca. Ustanovio da poticanjem selekcije, koja favorizira neko svojstvo nastalo fiziološkom prilagodbom na uvjete okoline, to svojstvo nakon niza generacija postaje nasljedno (takozvana genetska asimilacija).