Wang Chong

Wang Chong, kin. filozof (27 – 97). Djelovao u Shangyu, provincija Zhejiang, važnom upr. i kult. središtu u vrijeme dinastije Han. Podvrgnuo kritici cjelokupnu kin. filoz.-znanstv. tradiciju, dao nova tumačenja od astronomije (račun Sunčevih i Mjesečevih pomrčina) i meteorologije (tumačenje hidroloških ciklusa) do etike i religije. Po njemu vjerovanje traži dokaz, kao što činjenje traži učinak. Čovjek je dio životinjskog svijeta, a sam svijet neovisan je o čovjeku. Nebo se ne ravna prema ljudima, niti ljudi pobožnošću mogu utjecati na Nebo; kad bi postojao onostrani svijet, duša bi bilo više nego ljudi i svijet bi potonuo. Spoznaja se sastoji u kritičkom postupku razjašnjenja pojmova. Njegovo je naučavanje usporedivo sa zap. racionalizmom. Kao kritičar i konfucijanizma i taoizma, nije mogao utjecati na filoz.-znanstv. okolinu svojega doba, pa je njegovo djelo ostalo izolirano sve do XX. st.