Washington

Washington, zastava

Washington, Spokane

Washington, Grand Coulee Dam na rijeci Columbia

Washington, Seatle
Washington, sav. država na SZ SAD-a; 176 479 km2, 6 347 200 st. Sastoji se od vlažnijeg, zap. priobalnog dijela uz tihooceanski zaljev Puget Sound koji uključuje i sjev. dio Primorskih planina (o. 1/3 površine) i sušnije unutrašnjosti i od Kaskadnoga gorja (o. 2/3 površine). Više od 50% površine prekrivaju šume. Prostor sr. i donjeg dijela porječja Columbije, koja teče ist. i sred. dijelom sav. države te granicom sa sav. državom Oregon, veliko je vodno bogatstvo; na Columbiji i njezinim pritocima desetak velikih hidroelektrana (najveća Grand Coulee Dam). Velika proizvodnja el. energije osigurava raznoliku industr. proizvodnju (zrakoplovna i svemirska, aluminijska, automob., kem., brodograđevna, petrokem. ind.), a akumulacijska jezera i sustavi za natapanje intenzivnu poljoprivredu: uzgoj žitarica, voća (najveća proizvodnja jabuka u SAD-u, kruške, grožđe), povrće, cvijeće; mliječno i mesno stočarstvo, ovčarstvo, peradarstvo; šumarstvo, ribarstvo; rudarstvo (olovo, cink, šljunak, pijesak). Važna regija za povezivanje i trgovinu s Aljaskom, tihooceanskom obalom Kanade i Azijom. Razvijen turizam; tri NP (Olympic, Mt. Rainier, North Cascades) i mnogo nižih zaštićenih i rekreacijskih područja. Većina st. živi u urbanim aglomeracijama uz Puget Sound. Veći gradovi: Seattle, Spokane (na I), Tacoma, Olympia (gl. grad), Vancouver, Bellevue. U W. postoje 22 manja indijanska rezervata (najveći Yakima).
Povijest
Obale današnje države W. otkrili su španj. pomorci 1775. Idućih godina područje W. istraživali su Englezi. Prvo naselje (Spokane House) uspostavljeno je 1810. U idućim desetljećima SAD i Vel. Britanija bore se za prevlast nad današnjim područjem W. (tada u sastavu teritorija Oregon Country); 1848. amer. Kongres usvojio je zakon o ustroju Oregon Countryja, uspostavljena je prva vlada i ubrzano useljivanje. Današnje granice države W. uspostavljene su 1863. God. 1889. Washington Territory primljen je u Uniju kao 42. sav. država SAD-a. Jedina je amer. država kojoj je naziv odredio sam Kongres.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: