Washington, George

George Washington
Washington, George, amer. vojskovođa i državnik (Wakefield, Virginia, 22. II. 1732 – Mount Vernon, Virginia, 14. XII. 1799). Sudjelovao u ratu s Francuzima (1755–58). Sudionik glasovitoga I. kontinentalnoga kongresa u Philadelphiji (5. IX. 1774). Kao vrhovni zapovjednik 1781. u bitki kraj Yorktowna odnosi konačnu pobjedu nad Britancima. God. 1789. jednoglasno izabran za prvog predsj. SAD-a (do 1797). Proširio teritorij federacije na još tri države: Vermont (1791), Kentucky (1792) i Tennessee (1796).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: