Weber, Wilhelm Eduard

Weber, Wilhelm Eduard, njem. fizičar (Wittenberg, 24. X. 1804 – Göttingen, 23. VI. 1891). Doktorirao i postao prof. na Sveučilištu u Halleu. Još kao student napisao, zajedno s bratom, knjigu Znanost o valovima utemeljena na pokusima (1925). Kao prof. fizike radio na sveučilištima u Leipzigu (1843–1949) i Göttingenu. Proučavao Zemljin magnetizam, el. struje i akustiku. S Gaussom konstruirao prvi elektromagn. telegraf (1833) koji su povezali s opservatorijem na Institu za fiziku u Göttingenu. Autor serije magn. mapa Zemlje objavljenih pod nazivom Atlas Zemljina magnetizma. U njegovu čast nazvana je jedinica SI za magn. tok.